ریه های زمین


ریه های زمین

نتيجة بحث الصور عن غابات الامازون
ریه های زمین – رئة الارض

ریه های زمین.

  • وجود این جنگل‌ها برای کره‌ی زمین به قدری مهم است که برخی آن‌ را « ریه‌های کره‌ی زمین» آمازون بزرگ ترین جنگل بارانی جهان، در شمال آمریکای جنوبی قرار دارد. بیشتر وسعت این جنگل های بارانی که یکی از عجایب هفت گانه جدید جهان است در خاک برزیل واقع شده. بیش از نیمی از جنگل های بارانی جهان در آمازون قرار دارد. مساحت آن حدود ۵,۵ کیلومترمربع می باشد که بین ۹ کشور تقسیم شده است.